Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Een crisisdienst hoeft vanaf 2019 geen 24/7 beschikbaarheid te hebben. Verwijzingen hiernaar zijn verwijderd.