Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Bij escalatie kan worden opgeschaald naar een prikkelarme intensieve begeleidingsruimte. Dit kan een extra beveiligde ruimte (ebr) of kamer (ebk) zijn.

Kenmerkend voor de ic en de prikkelarme ruimte is dat zij in beginsel niet bezet zijn, maar beschikbaar zijn als opschaling nodig is