Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Overgangsproblematiek 2017/2018 van zorgtype 204 naar 206/211 verwijderd.