Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Het verblijf in een beveiligde setting voor de beveiligingsniveaus 2 en 3 is vanaf 2019 als aparte prestatie te declareren. De toeslag voor de nhc voor deze settings is daarom vervallen.