Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Nieuwe pagina met al bestaande informatie uit de regelgeving. Nieuw voor 2019:

Voor de dbc-systematiek waren al vmr-prestaties beschikbaar.

Wanneer er tijdens een zzp-ggz b vmr toch weer sprake is van medische noodzaak voor verblijf, registreert u vanaf de eerstvolgende dag de zzp-ggz b die het bestepast bij de zorgvraag van de patiënt.