Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma toegevoegd.