Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Toegevoegd: verblijf in een beveiligde setting (beveiligingsniveau 2 of 3).