Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Alleen een 24/7 crisisdienst met een regionale functie mag de beschikbaarheidscomponent registreren.