Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen crisis-dbc

Zorgaanbieders die crisiszorg leveren volgens de definitie van deze zorg mogen een dbc in het kader van crisis openen. 

U kunt alleen een crisis-dbc openen als er nog geen crisis-dbc voor deze patiënt open staat. Onderstaande figuur zet de mogelijkheden op een rijtje.

Als een patient binnen 35 dagen na afsluiten van de crisis-dbc buiten budget weer in crisis raakt, heropent u de crisis-dbc buiten budget, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan de maximale doorlooptijd van de crisis-dbc buiten budget wordt. 

Als een patiënt terug in crisis raakt binnen de maximale looptijd van een eerdere crisis-dbc binnen budget, dan kunt u deze voorgaande crisis-dbc binnen budget heropenen of een nieuwe crisis-dbc binnen budget openen. We adviseren om hierover afspraken te maken met de (representerende) zorgverzekeraar. De NZa heeft hierover zelf geen regelgeving vastgesteld.