Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen dbc: wanneer?

Afhankelijk van de situatie opent u een initiële dbc of een vervolg-dbc. In de volgende onderdelen komen deze mogelijkheden aan bod.