DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een initiële dbc openen

Voordat u een initiële dbc kunt openen en zorg kunt registreren, start u een zorgtraject.

Nieuwe patiënt

Voor een nieuwe patiënt opent u altijd een initiële dbc en een daarbij behorend zorgtraject.

! Let op: Heeft u meerdere locaties en verandert een patiënt alleen van locatie, maar niet van primaire diagnose, dan is het géén nieuwe patiënt. De regiebehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële dbc openen. U registreert dan alle zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose op de al geopende dbc.

Bekende patiënt

Voor een bekende patiënt zijn er drie situaties waarin u een initiële dbc opent:

Nieuwe primaire diagnose

U opent een initiële dbc als de al bekende patiënt voor een andere diagnose in zorg komt. De primaire diagnose verschilt dus van de voorgaande dbc’s.

! Let op: Soms is er sprake van meerdere diagnoses. Dan kunt u als regiebehandelaar meerdere zorgtrajecten en initiële dbc’s tegelijkertijd openen, of meerdere zorgtrajecten op elkaar aan laten sluiten.

Patiënt komt terug in zorg

U opent een initiële dbc (en zorgtraject) als de bekende patiënt terug in zorg komt en er meer dan 365 dagen verstreken zijn sinds het sluiten van de vorige dbc.

Behandeling komt vanuit een andere bekostiging naar de Zvw

U opent een nieuw zorgtraject en een nieuwe initiële dbc als een lopende behandeling die onder een andere bekostiging viel wordt voorgezet in de gespecialiseerde ggz. Bij overgang vanuit de Jeugdwet opent u een initiële dbc met zorgtype ‘Overgang vanuit de Jeugdwet’ (147).

Afdrukken