DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een vervolg-dbc openen

Bij een vervolg-dbc is altijd sprake van een bekende patiënt en precies dezelfde primaire diagnose als de initiële dbc. Een vervolg-dbc valt altijd onder hetzelfde zorgtraject waaronder de initiële dbc en eventuele eerdere vervolg-dbc’s vallen.

! Let op: Bij een vervolg-dbc mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-)dbc. Ook als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt maar niet precies dezelfde is, opent u een initiële dbc.

In de volgende situaties opent u een vervolg-dbc:

De lopende dbc staat 365 dagen open

Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen open staat en de behandeling nog niet is afgerond, sluit u de lopende dbc. Daarna opent u een vervolg-dbc met een van de volgende zorgtypen: 

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

De patiënt komt terug in zorg

Nadat een dbc gesloten is, kan een patiënt toch terugkomen met dezelfde diagnose. Als dit gebeurt binnen 365 dagen na afsluiting van de dbc, kunt u een vervolg-dbc openen.

Per 2017 is het verplicht de afgesloten dbc te heropenen als de patiënt binnen 35 dagen terugkomt voor dezelfde primaire diagnose. Tenzij de doorlooptijd van de dbc dan meer dan 365 dagen wordt: dan opent u een nieuwe vervolg-dbc. 

Deze regels gaan enkel over het niet gepland terugkomen in zorg. Als vooraf bekend is dat de patiënt terug in zorg komt, blijft de bestaande dbc gewoon open staan.

! Let op: Wanneer een patiënt terug in zorg komt en er  al 365 dagen verstreken zijn sinds de sluiting van de voorgaande dbc, dan opent u een initiële dbc.

! Let op: Wanneer in de voorgaande dbc geen diagnose is gesteld en de patiënt komt terug in zorg, dan opent u een initiële dbc. 

Vervolg na second opinion

Stel, u neemt de behandeling van een patiënt over van een andere zorgaanbieder nadat u een second opinion heeft uitgevoerd en een dbc met het zorgtype 'Second opinion' (106) heeft geopend en gesloten. In dat geval opent u een vervolg-dbc, volgend op deze second opinion dbc. U kunt daarbij kiezen uit de volgende zorgtypes:

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

Voorwaarde is wel dat de afgesloten second opinion dbc exact dezelfde primaire diagnose bevat. Is dat niet het geval, dan opent u een nieuwe initiële dbc.

! Let op: Een initiële dbc met zorgtype 'Second opinion'  hoeft niet 365 dagen open te hebben gestaan.

Verwijzing naar basis-ggz: geen vervolg-dbc

Als een patiënt in aanmerking komt voor een vervolgbehandeling in de basis-ggz, opent u geen vervolg-dbc.

Afdrukken