Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Openen dbc: wat?

De dbc-systematiek kent een onderscheid tussen de termen 'initiële dbc', 'vervolg-dbc', 'crisis-dbc' en 'zorgtraject'. Deze termen leggen we hieronder uit.

Initiële dbc

Een initiële dbc is de dbc voor een eerste of nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële dbc is altijd de eerste dbc binnen een zorgtraject.

Vervolg-dbc

Een vervolg-dbc is een dbc die volgt op een initiële dbc of een voorgaande vervolg-dbc. Een vervolg-dbc heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële dbc of vervolg-dbc.

Crisis-dbc

Bij een crisis-dbc is sprake van een crisisinterventie bij een patiënt. Er kan bij één instelling maar één crisis-dbc per patiënt open staan.

Zorgtraject

Een initiële dbc met eventueel één of meerdere vervolg-dbc’s vormen samen het zorgtraject. Dit zorgtraject omvat dus alle geleverde zorg voor de behandeling van één primaire diagnose.