Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen dbc: wie?

Het openen van een dbc is een administratieve handeling. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar kan een dbc openen.

Er moet al een zorgtraject geopend zijn. Hierin komen later de dbc's terecht. Iedereen mag een zorgtraject openen, bijvoorbeeld het secretariaat zodra iemand een eerste afspraak maakt.