Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Crisis-dbc

Crisis-dbc's en regioplan

Nederland is verdeeld in 28 regio's. Elke regio heeft één zorgaanbieder die budgethouder is voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. De budgethouder maakt met de representerende zorgverzekeraar(s) budgetafspraken. Ook de andere zorgaanbieders in het regioplan kunnen namens de budgethouder crisis-dbc's binnen budget declareren.

Looptijd

De maximale looptijd van een initiële crisis-dbc is afhankelijk van de aanwezigheid van een regioplan:

  • Neemt uw organisatie deel aan het regioplan, dan is de looptijd maximaal drie dagen (zorgtype 303).
  • Is er in uw regio een regioplan, maar is uw organisatie geen deel daarvan, dan is de looptijd maximaal één dag (zorgtype 305).
  • Is er in uw regio geen regioplan, dan is de looptijd maximaal 28 dagen (zorgtype 306).

Daarnaast is er een zorgtype 304. U gebruikt dit zorgtype als de looptijd van een crisis-dbc binnen budget (303) voorbij is terwijl de crisis nog voortduurt.

Nieuwe patiënt

Als een patiënt nieuw is in het kader van crisiszorg, opent u altijd een crisis-dbc.

Nieuwe crisis

Als een patiënt terug in crisis raakt binnen de maximale looptijd van een eerdere crisis-dbc, dan kunt u deze voorgaande crisis-dbc heropenen of een nieuwe crisis-dbc openen.

Parallelle dbc’s

Per patiënt kan sprake zijn van maximaal drie gelijktijdig openstaande reguliere zorgtrajecten en een openstaande crisis-dbc. De diagnose van de crisis-dbc mag overeenkomen met die van een reguliere dbc, maar dat hoeft niet.