Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Samenvatting

Voordat u een dbc opent, moet er een zorgtraject gestart zijn. De openingsdatum van de initiële dbc is de datum van de eerste patiëntgebonden activiteit door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie.

Bij vervolg-dbc’s is de openingsdatum de dag na het sluiten van de voorgaande dbc. De openingsdatum van een vervolg-dbc met zorgtype 204 (exacerbatie/recidive) is echter gelijk aan de datum van de eerste patiëntgebonden activiteit door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie.

In de volgende gevallen opent u een initiële dbc:

 • De patiënt is voor het eerst in zorg bij de instelling.
 • De patiënt heeft voor het eerst zorg nodig voor een bepaalde diagnose.
 • De patiënt komt terug in zorg en de vorige dbc is langer dan 365 dagen geleden gesloten.
 • Een patiënt komt terug in zorg en in de voorgaande dbc is geen diagnose gesteld.
 • De bekostiging van de zorg gaat over naar de Zvw vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet.

In de volgende gevallen opent u een vervolg-dbc:

 • De lopende dbc staat 365 dagen open. U opent een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen (openingsdatum is dag 366):
  - (langdurige periodieke) controle (201)
  - voortgezette behandeling (202)
  - uitloop (203)
 • U neemt de patiënt over van een andere instelling/vrijgevestigde nadat u een second opinion heeft uitgevoerd. Voorwaarde is dat de afgesloten second opinion dbc dezelfde diagnose bevat.

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, opent u - als de jaargrens dat mogelijk maakt - de voorafgaande dbc. Als de patiënt later terugkomt, zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe vervolg-dbc of heropenen van de dbc.