DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis registreren: wat?

Het is niet verplicht om bij een crisis-dbc een diagnose te registreren.

U registreert patiëntgebonden crisiscontacten op basis van tijdschrijven. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat welke activiteiten u mag registreren op een crisis-dbc. Zie ook de tabel hieronder.

Tabel: Te registreren crisisactiviteiten op een crisis-dbc

U kunt deelprestaties voor verblijf registreren bij de crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) en buiten budget met zorgtype 304 of 306 (dus niet 305). Andere deelprestaties en overige zorgproducten mag u niet registreren.

Een crisis-dbc moet altijd directe tijd bevatten. Bij een dbc met verblijf is directe tijd van een regiebehandelaar vereist.

Een reguliere dbc en een crisis-dbc mogen tegelijkertijd open staan. Ook mag u op dezelfde dag op beide dbc’s activiteiten registreren. Bij parallelle zorgtrajecten registreert u de zorg op de dbc waarop deze zorg betrekking heeft.

! Let op: Bij crisiszorg moet er altijd behandelcontact zijn. Een crisis-dbc met alleen indirecte tijd is niet mogelijk.

Afdrukken