DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis-dbc

U registreert crisiscontacten op basis van tijdschrijven. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat wat u mag registreren op een crisis-dbc.

U kunt deelprestaties voor verblijf registreren bij de crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) en buiten budget met zorgtype 304 of 306 (dus niet 305).

Een crisis-dbc moet altijd directe tijd bevatten. Bij een dbc met verblijf is directe tijd van een regiebehandelaar vereist.

Een reguliere dbc en een crisis-dbc mogen tegelijkertijd open staan. U registreert dan de zorg op de dbc waarop deze zorg betrekking heeft.

Afdrukken