DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verblijf

Er zijn drie soorten verblijf:

Verblijf met overnachting

Hiervoor geldt:

  • Als een patiënt uiterlijk om 20.00 uur opgenomen wordt en ’s nachts in de instelling verblijft, telt dit als de eerste verblijfsdag. Voor de volgende dagen geldt deze grens niet, maar moet de cliënt wel ’s nachts in de instelling zijn.
  • Voor het bepalen van de precieze deelprestatie gebruikt u de bijlage in het rechtermenu van deze pagina.
  • U kunt ook gebruik maken van de deelprestatie H (hic) en de deelprestatie vmr.
  • Er geldt een nhc-toeslag bij verblijf in een beveiligde setting voor de beveiligingsniveaus 2 en 3. Voor de PMU geldt bovendien een speciale nhc.

De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf. 

Verblijf zonder overnachting

Voor deze dagen registreert u niet alleen de verblijfsprestatie Verblijf zonder overnachting, maar ook behandel- en diagnostiekactiviteiten.

Verblijfsdagen van ouders, overige familieleden, vrienden of kennissen van een patiënt mag u niet registreren.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden (per dag):

  • Maximaal vier uren direct patiëntgebonden activiteiten.
  • Minimaal één uur vov-personeel.
  • Geen uitsluitend aaneengeschakelde behandeling. 
  • Minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met ect.
  • Geen combinatie met een crisis-dbc, dagbesteding, begeleiding, verpleging of verblijf met overnachting.

Verblijf in een beveiligde setting

Voor verblijf in een beveiligde setting registreert u deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2 of 3. Voorwaarde is dat u een gesloten gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg exploiteert en zorg levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

24-uurscontinuïteitszorg

Dit is basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag beschikbaar is. Beroepen die deze zorg leveren, registreren deze tijd niet volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst. De inzet van deze beroepen is namelijk geheel versleuteld in het tarief van verblijf.

Afdrukken