DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen

De volgende verrichtingen zijn mogelijk:

  • Electroconvulsietherapie (ect). Hierbij registreert u de bestede tijd en het aantal behandelingen.
  • Ambulante methadon. Hierbij registreert u de bestede tijd en het aantal verstrekkingen.
  • Toeslag voor een tolk gebarentaal/communicatiespecialist.
  • Toeslag voor oorlogsgerelateerd psychotrauma.
  • Voorbereiding zorgmachtiging.
Afdrukken