Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verblijf registreren

De dbc-systematiek kent een duidelijk onderscheid tussen het registreren van behandelactiviteiten en verblijf. Bij een verblijfsprestatie gaat het om een verblijfsdag. In het tarief van een verblijfsprestatie zijn verpleging en verzorging van een patiënt wel meegenomen, maar de behandeling niet. De behandelactiviteiten registreert u apart.