DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen registreren: wanneer?

De dbc moet al open staan. U kunt verrichtingen direct na het uitvoeren registreren. Het kan ook op een later moment.

! Tip: Registreer de verrichtingen zo snel mogelijk na uitvoering. Dit bevordert de betrouwbaarheid van de registratie.

Afdrukken