Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten dbc: wie?

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar mag een dbc sluiten.