Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

In dit hoofdstuk leest u wat u kunt kiezen bij het sluiten van een dbc, wie een dbc mag sluiten en wanneer u een dbc sluit.