Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Declaratiebepalingen

Te declareren dbc-tarief

U kunt een dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het gehele dbc-traject is afgesloten volgens de nadere regels.
  • De stappen in het dbc-traject (openen, typeren, registreren, sluiten en valideren) zijn volledig doorlopen.
  • Deze stappen (behalve valideren) vonden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.
  • De regiebehandelaar heeft voor het stellen van de diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed die afleidt naar een dbc. Bij een vervolg-dbc of een patiënt uit de Jeugdwet (zorgtype 147) of bij vmr geldt deze eis niet. Bij crisis-dbc’s buiten budget zonder verblijf hoeft de directe tijd niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.
  • Er zijn geen verblijfsdagen in rekening gebracht terwijl de patiënt afwezig was.
  • Het aantal minuten direct patiëntgebonden tijd dat heeft afgeleid naar een prestatie is zo geregistreerd dat controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

Het gaat om het tarief dat van toepassing was op de openingsdatum van de dbc. U declareert het dbc-tarief aan de patiënt of de zorgverzekeraar. Als de patiënt tijdens het dbc-traject is veranderd van zorgverzekeraar, declareert u bij de zorgverzekeraar bij wie de patiënt verzekerd was op de openingsdatum van de dbc.

Onderlinge dienstverlening

Bij onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie heeft aangevraagd. De uitvoerende zorgaanbieder mag zelf geen dbc declareren.

Transparantie

U heeft verplichtingen als het gaat om transparantie richting de patiënt. Zie hiervoor de Beleidsregel transparantie zorgaanbieders . Daarnaast is er voor de wachttijden in de ggz de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz .