Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Wijzigingen in 2020

Voor 2020 zijn net als in 2019 de inhoudelijke wijzigingen zo klein mogelijk gehouden. De belangrijkste wijzigingen zijn de tariefaanpassingen en de veranderingen op het gebied van de crisiszorg. Deze valt per 2020 onder de acute psychatrische hulpverlening.

Lees meer over de wijzigingen in de informatiekaart en in de wijzigingendocumenten bij de dbc-release . Hieronder een overzicht:

Tariefherijking

In 2020 zijn de tarieven voor de gespecialiseerde ggz gemiddeld 0,7% lager dan in 2019. De tarieven voor verblijf zijn 3,4% lager. De tarieven zijn bepaald op basis van een groot en representatief kostenonderzoek onder zorgaanbieders. Overigens zijn dit gemiddelden: veel maximumtarieven vallen mede dankzij de jaarlijkse indexering in 2020 toch iets hoger uit.

Acute psychiatrische hulpverlening

De belangrijkste inhoudelijke wijziging zijn de regels voor de acute ggz. De crisisbehandeling tot maximaal drie dagen wordt per 2020 in representatie ingekocht. Per regio maken een representerende zorgverzekeraar en één aanbieder van crisiszorg budgetafspraken.

Crisis-dbc's kunnen binnen of buiten dit budget vallen. De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief. Declaratie hiervan is alleen mogelijk door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder. Een crisis-dbc buiten budget heeft een door de NZa vastgesteld maximumtarief.

Lees hier meer over in de informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening .

Eerstelijnsdiagnostiek

De kosten van eerstelijnsdiagnostiek zijn per 2020 meegenomen in de kostprijzen van behandelaren in de ggz. De overige zorgproducten (ozp’s) voor eerstelijnsdiagnostiek zijn hiermee per 2020 vervallen. In de dbc's voor 2020 is een eenmalige opslag verwerkt ter compensatie van ozp’s die u in 2020 uitvoert binnen een in 2019 geopende dbc.

Verplichte ggz

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz de huidige Wet Bopz. Deze nieuwe wet kan leiden tot een langer voortraject, zoals het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en het opstellen van een plan van aanpak. Hiervoor hebben wij de diagnostiek-dbc's met twee prestaties uitgebreid.

Db(b)c-beroepentabel

De ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel van psychomotorisch therapeuten en maatschappelijk werkenden is vervallen. De geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding.

Daarnaast zijn de physician assistant en de hbo-psycholoog opgenomen als niet-afleidend beroep .

Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's

Bij vervolg-dbc's mag u per 2020 een deelprestatie vmr  declareren, ook als behandeling ontbreekt.