Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Overige zorgproducten

Overige zorgproducten (ozp's) zijn niet gerelateerd aan het dbc- of zzp-ggz-traject van een patiënt. U kunt de ozp's dus afzonderlijk declareren. Meer informatie over ozp's vindt u in de beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz .

Zorg in het basispakket

U kunt een consult in rekening brengen voor consultaties bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. Mogelijke werkzaamheden zijn dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. Er geldt een maximum van 12 uur per patiënt.

Zorg buiten het basispakket

Voor zorg die niet onder het basispakket valt maar wel zorg volgens de Wmg is, kunt u een ozp in rekening brengen. Kunt u geen goed passende ozp vinden, dan kunt u de volgende algemene prestaties gebruiken:

  • ozp niet-basispakketzorg consult
  • ozp niet-basispakketzorg verblijf

Bij keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen mag u een toeslag in rekening brengen voor de benodigde directe of indirecte tijd. Daarvan moet u uw patiënt wel vooraf op de hoogte stellen.

Het is niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket behoort, in rekening te brengen als zorg die tot het basispakket behoort.