Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Tarieven

De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Die zijn in 2020 over het algemeen iets lager dan in 2019. De tarieven zijn gebaseerd op een groot kostenonderzoek van zorg. Hieraan is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gewerkt.

In de bijlagen bij de Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz vindt u de maximumtarieven voor 2020. Er zijn vier bijlagen met tarieven: voor dbc’s, zzp’s, overige zorgproducten en onderlinge dienstverlening.