Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Zzp's in de ggz

Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling sluit u intramurale dbc's en eventuele ambulante dbc's af. Vervolgens kunt u een zzp-ggz openen. Deze ggz-zorg met verblijf valt nog maximaal twee jaar onder de Zvw en daarna onder de Wlz.

Op deze pagina gaan we in op de registratie-, declaratie- en informatiebepalingen van de prestaties en toeslagen in het kader van de langdurige ggz met behandeling.

Prestaties en toeslagen

Het gaat om de volgende prestaties:

 • zzp-ggz b 3 t/m 7 inclusief dagbesteding
 • zzp-ggz b 3 t/m 7 exclusief dagbesteding
 • zzp-ggz b vmr inclusief dagbesteding
 • zzp-ggz b vmr exclusief dagbesteding
 • zzp-ggz Klinisch Intensieve Behandeling

En de volgende toeslagen:

 • toeslag niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie
 • toeslag Vervoer dagbesteding
 • toeslag Woonzorg jong volwassenen ggz

Algemene registratiebepalingen

De registratie moet volledig, juist en actueel zijn. De administratieve organisatie is zo ingericht dat een audit-trail mogelijk is.

De registratie start zodra de patiënt langer dan 365 aaneengesloten dagen behandeling inclusief verblijf ontvangt. Op elke datum kunt u per patiënt maar één zzp registreren.

De registratie van zzp's stopt zodra de patiënt niet langer verblijft in de instelling, behalve als een patiënt maximaal veertien dagen afwezig is of bij opname in het ziekenhuis. Voor patiënten die dagonderwijs volgen, is afwezigheid tot de maximale wettelijke vakantieduur mogelijk.

Bij een verandering in de zorgvraag kunt u een hogere of lagere zzp-ggz declareren. Als bij een zzp-ggz b vmr toch weer sprake is van medische noodzaak voor verblijf, registreert u vanaf de eerstvolgende dag de best passende zzp-ggz b.

Declaratiebepalingen

U declareert op patiëntniveau. De normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) maken deel uit van de zzp. Toeslagen brengt u altijd in combinatie met een zzp in rekening.

U declareert achteraf per kalendermaand en maakt uw declaraties ook voor de patiënt inzichtelijk. Zie ook de beleidsregel Transparantie zorgaanbieders.

Informatiebepalingen

Elke factuur bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • begin- en einddatum declaratieperiode
 • gedeclareerde prestatie(s)
 • toeslagen (met datum en tarief)
 • tarieven en totaalbedrag
 • AGB-instellingscode en – als dat van toepassing is- de AGB-zorgverlenerscode
 • lekenomschrijving (als de factuur naar de patiënt gaat)