Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2020

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Typeren dbc: wie?

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering.