Continuïteitszorg 24 uurs

De basiszorg die op klinische afdelingen van een instelling 24 uur per dag voor de patiënt beschikbaar is.