AGB-code

Unieke identificatiecode van een zorgaanbieder.