Algemeen indirecte tijd

Tijd die u bijvoorbeeld registreert bij een multidisciplinair overleg of de eindverslaglegging van een behandeltraject. Het is patiëntgebonden tijd, niet zijnde 24-uurscontinuïteitszorg, directe of indirecte patiëntgebonden tijd of indirect patiëntgebonden reistijd.