Bekende patiënt

Een patiënt die al in behandeling is of is geweest bij de zorgaanbieder. Deze patiënt heeft dus een zorgverleden bij de zorgaanbieder.