Methadon (ambulante verstrekking per maand)

Als een patiënt methadon krijgt, registreert u dit per maand op de dbc van de patiënt. Ambulante verstrekking in een maand is één verrichting, ongeacht de hoeveelheid en frequentie van de verstrekking in die maand. Een dbc met een verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) bevat altijd de activiteit farmacotherapie.