Regiebehandelaar

Regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Onderstaande beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het model-kwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die in werking is sinds 1 januari 2017.

Vrijgevestigden

Instellingen

Ontheffingsregeling bij overgang vanuit Jeugdwet
Voor patiënten die tijdens de behandeling (gestart onder de Jeugdwet) 18 jaar worden mogen ook de onderstaande beroepen voorkomen als regiebehandelaar:

Deze ontheffing geldt alleen voor de behandeling die afgerond moet worden zodra een patiënt de 18 jarige leeftijd heeft bereikt. Deze wordt als initiële dbc onder de Zvw geregistreerd (zorgtype 147). Bij vervolg-dbc’s geldt deze uitzondering niet.

Ontheffingsregeling bij toegekende experimenteerruimte
Er geldt een ontheffing op de lijst als een zoals in het model-kwaliteitsstatuut benoemde derde (onafhankelijke) partij een tweezijdig verzoek ontvangt tot uitbreiding van het regiebehandelaarschap en goedkeurt. Alleen BIG-geregistreerde beroepen kunnen voor deze ontheffing in aanmerking komen.