Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Aangepast aan de nieuwe regelgeving voor acute ggz.