Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Aangepast aan de nieuwe regelgeving over de acute ggz.