Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Beschikbaarheidscomponent crisis verwijderd, voorbereiding zorgmachtiging toegevoegd.