Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Het is niet toegestaan vzo te registreren in combinatie met een crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304, 305 en 306).