Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Aanpassingen a.g.v. de Wet verplichte ggz.