Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

De versie voor 2019 beschreef de situaties waarin voor een patiënt maar één crisis-dbc mocht openstaan (ingeval meerdere organisatie bij de crisis betrokken zijn). Vanaf 2020 mag in alle gevallen maar één crisis-dbc openstaan.