Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Aangepast aan de nieuwe regelgeving voor acute ggz.