Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Een voorwaarde voor declaratie is dat de regiebehandelaar voor de diagnose direct patiëntgebonden tijd besteedt die afleidt naar een dbc. Aan de uitzonderingen zijn er per 2020 twee toegevoegd: de regel geldt niet voor vmr, en bij crisis-dbc’s buiten budget zonder verblijf hoeft de directe tijd niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

Daarnaast een link toegevoegd naar de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz, die specifiek gaat over het melden van wachttijden.