DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2021

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een crisis-dbc openen

Nieuwe patiënt

Als een patiënt nieuw is in het kader van crisiszorg, opent u altijd een crisis-dbc.

Nieuwe crisis

Als een patiënt terug in crisis raakt binnen de maximale looptijd van een eerdere crisis-dbc, dan kunt u deze voorgaande crisis-dbc heropenen of een nieuwe crisis-dbc openen. We adviseren om hierover afspraken te maken met de (representerende) zorgverzekeraar. De NZa heeft hierover zelf geen regelgeving vastgesteld.

Looptijd crisis-dbc's

De maximale looptijd van een eerste crisis-dbc is afhankelijk van de aanwezigheid van een regioplan met een tariefbeschikking:

  • Maakt uw organisatie deel aan dit regioplan, dan is de looptijd maximaal drie dagen (zorgtype 303).
  • Is er in uw regio een regioplan, maar is uw organisatie geen deel daarvan, dan is de looptijd maximaal één dag (zorgtype 305). Binnen deze dag kunt u de patiënt overdragen aan een organisatie die wel deelneemt aan het regioplan.
  • Is er in uw regio geen regioplan, dan is de looptijd maximaal 28 dagen (zorgtype 306).

Daarnaast is er een zorgtype 304. U gebruikt dit zorgtype als de looptijd van een crisis-dbc binnen budget (303) voorbij is terwijl de crisis nog voortduurt.

Meer over de zorgtypes vindt u op de pagina's over typeren.

! Let op: Dit geldt ook ook als deze patiënt elders al een regulier zorgtraject heeft lopen. 

! Let op: Als verdere behandeling met verblijf nodig is, opent u daarvoor een reguliere dbc met verblijf.

Afdrukken