Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Dagbesteding registreren

Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de geneeskundige ggz is het van belang dat:

  • de dagbesteding in het kader is van de behandeling;
  • de dagbesteding in het behandelplan patiënt staat;
  • de patiënt daadwerkelijk aanwezig is.

Dagbesteding is dus niet:

  • een reguliere dagstructurering in een 24-uurs verblijfssituatie;
  • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo of uitstapjes.

U registreert het aantal uren dat de patiënt dagbesteding krijgt. De dbc-systematiek kent de volgende vormen van dagbesteding:

Dagbesteding sociaal (ontmoeting)

Deze inloopfunctie is de meest laagdrempelige functie in het kader van dag- en arbeidsmatige activiteiten. Aan de deelnemers worden meestal geen strenge eisen gesteld aan de inloopdeelname.

Dagbesteding activering

Deze vorm gaat verder dan het ontmoeten van anderen en omvat ook recreatieve, creatieve of sportieve activiteiten. Deze activiteiten zijn meestal groepsgewijs. Deelname is niet verplicht, maar vaak wel minder vrijblijvend. Voorbeelden zijn: tekenen, voetballen en tuinieren.

Dagbesteding educatie

Educatieve dagbesteding heeft als doel om de patiënt iets te leren. Bij de educatieve activiteiten is meestal sprake van een vast weekprogramma en een groepsgewijs aanbod. Denk aan een computercursus, cursus boekbinden of gitaarles.

Dagbesteding arbeidsmatig

Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor patiënten die aan het werk willen in het reguliere arbeidsproces. Denk aan het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. Het zijn onbetaalde werkzaamheden, soms is er een beperkte onkostenvergoeding.

Dagbesteding overig

Alle dagbesteding die niet onder sociale, activerende, educatieve of arbeidsmatige dagbesteding valt, maar wel bedoeld is voor de behandeling van een patiënt met een primaire diagnose, kunt u onder overige dagbesteding registreren.