Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Toelichting vooraf

De volgende pagina's gaan in op het registreren van activiteiten in verschillende categorieën: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. We gaan in op wie mag registreren, wat u kunt registreren en hoe en wanneer dat moet gebeuren.

Zorgcategorieën

Uitgebreide en verkorte activiteitenlijst

De NZa heeft in afstemming met branchepartijen, aanbieders en VWS een verkorte activiteitenlijst samengesteld. Zorgverleners gaven aan dat de uitgebreide activiteitenlijst tot onnodige administratielast leidt. Als aanbieder kunt u zelf kiezen welke activiteitenlijst u wilt gebruiken: de volledige of de verkorte versie. In de verkorte lijst zijn de tijdschrijfactiviteiten (incl. dagbesteding) fors gereduceerd voor zowel de ggz als de fz.

! Let op: Bij het registreren gebruikt u de codes die op de registratiedatum in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan.

! Let op: Alleen van beroepen die in de dbc-beroepentabel onder 'Tijd leidt af' een 'ja' hebben, leidt de tijd af naar een prestatie.

! Tip: Instellingen mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Bijvoorbeeld door de registratie te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (epd) of een planningsmodule. Het is ook toegestaan om eigen standaardtijden of normtijden per activiteit vast te stellen.