DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2021

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten dbc: wat?

Vóór het sluiten controleert u de dbc op de volgende punten:

  • De dbc is ingevuld volgens de Regeling gespecialiseerde ggz.
  • De dbc bevat de juiste informatie.
  • De typering is juist en volledig ingevuld.
  • De diagnose is juist ingevuld (bij sluitreden 5 niet nodig).
  • De GAF-score is ingevuld.

Als deze punten niet of niet correct zijn, mag u de dbc niet sluiten.

Lees hier meer over de afsluitredenen.

Afdrukken