Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Declaratiebepalingen

Te declareren dbc-tarief

U kunt een dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het gehele dbc-traject is afgesloten volgens de nadere regels.
  • De stappen in het dbc-traject (openen, typeren, registreren, sluiten en valideren) zijn volledig doorlopen.
  • Deze stappen (behalve valideren) vonden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.
  • De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt. Bij een vervolg-dbc, een patiënt uit de Jeugdwet (zorgtype 147) en vmr geldt deze eis niet.
  • Voor crisis-dbc’s buiten budget zonder verblijf (zorgtypes 304, 305 en 306) hoeft de directe tijd niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. Voor crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304) met verblijf geldt dit ook, mits de regiebehandelaar in de voorgaande crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) al direct patiëntgebonden aan de patiënt tijd heeft besteed.
  • Het aantal minuten direct patiëntgebonden tijd dat heeft afgeleid naar een prestatie is zo geregistreerd dat controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

Het gaat om het tarief dat van toepassing was op de openingsdatum van de dbc. U declareert het dbc-tarief aan de patiënt of de zorgverzekeraar. Als de patiënt tijdens het dbc-traject is veranderd van zorgverzekeraar, declareert u bij de zorgverzekeraar bij wie de patiënt verzekerd was op de openingsdatum van de dbc.

Onderlinge dienstverlening

Bij onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie heeft aangevraagd. De uitvoerende zorgaanbieder mag zelf geen dbc declareren.

Transparantie

U heeft verplichtingen als het gaat om transparantie richting de patiënt. Zie hiervoor de Beleidsregel transparantie zorgaanbieders . Daarnaast is er voor de wachttijden in de ggz de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz .