Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2021

Validatiebepalingen

Uw administratieve organisatie moet zo ingericht zijn dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten de dbc-registratie altijd op juistheid kunnen controleren.

Als zorgaanbieder neemt u in de registratie- en declaratiesoftware een validatiemodule op. De specificaties hiervoor staan in het document ‘Toelichting validatieregels ggz’ bij de dbc-release. Meestal is dit iets wat u overlaat aan uw ICT-leverancier. U gebruikt deze module om de betrouwbaarheid van dbc's te toetsen en de juistheid van de registratie na te gaan. Deze verificatie gebeurt op basis van bronbestanden.